Online-projektplanlægnings-værktøjer

Projectplace har en social tilgang til projektplanlægning og stiller samarbejdsorienterede projektplanlægningsværktøjer med fokus på deling, gennemsigtighed og kommunikation til rådighed.

Start en 30-dages prøveperiode

  • Få tingene gjort med Gantt og Kanban
  • Hold styr på dine aftaler med en personlig huskeliste
  • Kom af med rod i dine e-mails, og saml dit arbejde og dine diskussioner på ét sted

Samarbejdsorienterede planlægningsværktøjer

Et samarbejdsorienteret projektplanlægningsværktøj fremmer en åben og gennemsigtig dialog. Ved at involvere interessenterne i planlægningen øges chancerne for et mere vellykket projekt. Og med deling, feedback og ros som en naturlig del af projektledelsen, øges projektteamets engagement.

Sociale projektplanlægningsværktøjer i Projectplace giver alle involverede en bedre forståelse for, hvad projektet handler om, og øger dermed projektets produktivitet.

Online-projektplanlægningsværktøjer i Projectplace
Samarbejdsorienterede projektplanlægningsværktøjer

Start en gratis prøveperiode i dag

  • Ingen installering
  • Sikkerhed på militært niveau
  • 30-dages gratis prøveperiode

Planlæg løbende

Projectplaces planlægningsværktøjer muliggør rullende planlægning – planlægning af et projekt løbende eller i faser, efterhånden som projektet skrider frem, i stedet for at udarbejde en detaljeret plan for hele projektet inden opstart.

Udvikling af planen i takt med at detaljerne bliver mere klare er en særlig nyttig metode i projekter, hvor det er svært helt præcist at forudse fremtidige aktiviteter i hele projektperioden.

Læs mere om projektstyringsværktøjer i Projectplace

Se film om vores projektplanlægningsværktøjer

Zoom in and learn Projectplace at a glance

@-ref your team members

Ask for help, give feedback and inform your team members.

Divide work tasks on cards

Assign to the person most suitable for the task and get a clear overview of everyone’s progress.

Drag and drop cards

As work progresses, simply drag and drop your card between the columns.

Use colour labels

Use colour and text to label and categorise cards. Adjust your labels under Settings.

Change name on columns

Change name of the columns to represent your teams workflow

Specify card details

Connect a card to an activity on the gantt chart, estimate work effort, comment, attach files, and set due dates.

Start en 30-dages prøveperiode

  • Få tingene gjort med Gantt og Kanban
  • Hold styr på dine aftaler med en personlig huskeliste
  • Kom af med rod i dine e-mails, og saml dit arbejde og dine diskussioner på ét sted

Mangler du versionskontrolleret dokumenthåndtering samt avanceret projektstyring og -rapportering? Prøv denne løsning med mange andre fordele i den gratis prøveversion af Projectplace Enterprise.