Widgets

Projectplace widgets viser projektets status, antal dage tilbage før deadline og
overordnet projektstatus, -engagement og -deltagelse.

Start dit projekt nu, det tager kun et øjeblik at komme i gang!

Prøv Projectplace Enterprise 

Status widgets

Hvad er widgets?

Du kan tilføje widgets - eller mini-applikationer - til dit projekt, som placeres lige over projektets tidslinje. Disse widgets tilskynder indirekte til større engagement og deltagelse.

Som administrator bestemmer du hvilke widgets, du ønsker vist for et givet projekt: Action Status, Countdown, eller Team Spirit. Du kan få alle tre vist.

Action Status Widget

Små sejre skaber en følelse af fremskridt, som igen, afføder endnu større fremskridt. Denne widget giver et hurtigt overblik over projektets fremskridt. Som administrator kan du vælge at angive dette som en tæller - antallet af afsluttede versus åbne aktiviteter - som procenttal, eller som et meter symbol. Visualisering af dette hjælper med at tilskynder projektflow og momentum.

Countdown Widget

Folk reagerer på deadlines. Denne widget viser antallet af resterende dage indtil den næste projektdeadline, som også visuelt forstærkes af et timeglassymbol. Det skaber opmærksomhed om den resterende tid til delmålets afslutning og understreger et eventuelt behov for omplanlægning eller omfordeling af ressourcer.

Team Spirit Widget

Denne widget gør det muligt for projektets medlemmer at angive deres generelle tilfredshed i projektet på en skala fra 1-10. Dette er en vigtig indikator for den samlede stemning i projektet. Hvis teamspirit er for nedadgående, kan det være tid til at undersøge årsagen for at finde måder at komme tilbage på sporet og øge teamspirit fremadrettet.

Start dit projekt nu, det tager kun et øjeblik at komme i gang!

Prøv Projectplace Enterprise