Internt omstruktureringsprojekt

Interne omstruktureringsprojekter gennemføres i næsten enhver organisation. Uanset om det er private eller offentlige, store eller små, lokale, nationale eller international organisationer, søger alle at forbedre deres drift. Resultatet af et internt omstruktureringsprojekt er en ændring i organisationen.

Karakteristika

 • Ikke alle medlemmer er klar over eller forstår, at der er et projekt på vej
 • Det kan være svært at få folk involverede og at ændre deres holdning
 • Kvantitative og kvalitative værdier er lige vigtige
 • Projektdeltagere bliver ofte følelsesmæssigt involverede i opgaven
 • Målet er at skabe forandringer og forbedre eller udvikle effektivitetsgraden
 • Det forventede resultat er nye adfærdsmønstre, men de mål, der er angivet, er som regel en forudsætning for at fremme forandring 

Hvilken rolle kan Projectplace spille?

 • Projektoversigt - se projektets formål sammen med nye beslutninger og opdateringer
 • Dokumenter - send vigtige beslutninger til gennemgang, som derefter nemt fordeles i organisationen
 • Møder - let at organisere og invitere deltagere til møder
 • Issues – alle problemer eller spørgsmål kan sendes direkte til en bestemt postkasse og den issue-ansvarlige kan sende dem til den, der er ansvarlig for behandling af disse spørgsmål
 • Opgaver – tildele ansvar til hvem, der gør hvad i projektet
 • Onlinemøder - møder kan afholdes med deltagere fra forskellige lokationer
 • Planner - skaber et hurtigt overblik over projektplanen
 • Hjemmeside - de involverede parter kan få et opdateret overblik og status for projektet
 • Automatisk rapportering - eventuelle ændringer i planen fra den foregående dag distribueres til de forskellige parter
 • Projektskabeloner - tidligere projekter kan bruges som skabelon til nye

Hos Projectplace leverer vi strukturen og værktøjerne for at køre et succesfuld projekt. Ved at forenkle kommunikationsprocessen og gøre det muligt for alle deltager at få adgang til information, bliver projekter styret effektivt og nemt.

Mange projekter er ofte kombineret af de forskellige typer. Du kan identificere hovedpunkterne i dit projekt og finde ud af, hvordan du kan forenkle og effektivisere dem med Projectplace.