Egedal Kommune

"Projectplace har styrket vores versions- og opgavestyring og har gjort vores samarbejde omkring alle projektdokumenter langt mere smidig og gennemsigtig"
It-projektleder Christine Lindeløv-Rasmussen, Egedal Kommune

Styrket opfølgning, dokumentversionering og opgavestyring

Egedal Kommune tog Projectplace i brug og har primært anvendt systemets muligheder til at skabe en mere effektiv versions- og opgavestyring samt opfølgning på tværs af kommunens tre lokationer.

Kort om kunden

Kommunal sammenlægning

Egedal Kommune i Nordsjælland er resultatet af kommunalreformen i 2007, hvor Ledøje-Smørum, Stenløse og Ølstykke kommuner blev sammenlagt. 

Krav til problemløsning

Sikre momentum og fremdrift

Netop fordi Egedal Kommunes arbejde udføres på tre forskellige lokationer, er det ikke muligt ’bare at stikke hovederne sammen’, som Christine Lindeløv-Rasmussen udtrykker det, når hun som it-projektleder ønsker at få et koncist overblik over status og fremdrift inden for sine ansvarsområder. 

”Da jeg kom hertil for ca. et år siden, blev det hurtigt tydeligt for mig, at vi manglede værktøjer til at kommunikere på tværs. Det var en udfordring at nå til enighed om hvilke opgaver, der var tildelt hvem, og dermed at sikre momentum og fremdrift i vores projekter”, siger Christine Lindeløv-Rasmussen, it-projektleder hos Egedal Kommune.

Løsningen

Målbarhed og resultater

Christine Lindeløv-Rasmussen undersøgte derfor markedet for projektstyringsværktøjer og udvalgte ved samme lejlighed ét specifikt projekt, der skulle danne rammen om at måle værdien, effekten og funktionaliteten af værktøjet. Projektværktøjet blev Projectplace.

”Projectplace virkede som det rigtige produkt, og jeg havde derfor ingen betænkeligheder ved at committe til en 3-måneders prøveperiode. Nu er der gået seks måneder, og vi kører stadigvæk”.

Styrket versions- og opgavestyring

”Projectplace har styrket vores versions- og opgavestyring og har gjort vores samarbejde omkring alle projektdokumenter langt mere smidig og gennemsigtig. Det er et værktøj, hvor alle otte brugere og projektmedlemmer let kan se, hvor langt de er nået i forhold til projektets samlede fremdrift og status, og det er for mig blevet et værktøj, jeg helt automatisk arbejder med dagligt”.

”Jeg tænker ikke længere over, hvordan det fungerer. Det er blevet en naturlig og integreret del af min arbejdsgang”, slutter Christine Lindeløv-Rasmussen.

Nye muligheder qua online-samarbejde

Christine Lindeløv-Rasmussen forventer, at hun og hendes team fremadrettet vil få mere skrivearbejde, og i den forbindelse kan det blive aktuelt at afsøge nye muligheder for at bruge systemet til f.eks. at overtage hinandens skærme og dermed at bruge produktets muligheder for online-samarbejde.

Kundecase (pdf)