Tryghed

Testet og godkendt.

 

Vores foretrukne løsning blev Projectplace, som hjalp Haldex med at gennemføre projektet uden at sætte hverken sikkerhed eller fortrolighed over styr.
Per Ericson, underdirektør og koncernchef for HR, Haldex

ISO-certificeret tjeneste

Projectplace har opnået ISO-27001-certificering, en international standard for informationssikkerhed. Det inkluderer proaktiv håndtering af informationssikkerhedsrisici og -kontroller. ISO-27001, et prestigefuldt certifikat, garanterer, at Projectplace har veletablerede rammer for informationssikkerhed i hele organisationen.

» Se certifikat

Intertek certification logotype Swedac logotype

"Enterprise Ready" tjeneste

Skyhigh Networks’ objektive og omfattende evalueringer af en tjenestes egnethed for virksomheder er baseret på et detaljeret sæt kriterier, der er fastlagt i samarbejde med Cloud Security Alliance (CSA).  Tjenester, der får betegnelsen Skyhigh Enterprise-Ready, er dem, der får de højeste CloudTrust™-vurderinger, og som overholder de strengeste krav til databeskyttelse, verificering af identitet, tjenestesikkerhed, forretningspraksis og juridisk beskyttelse.

Skyhigh Enterprise-Ready

Cloud Security Alliance (STAR)

CSA’s Security, Trust & Assurance Registry (STAR) er en offentligt tilgængelig registreringsdatabase, som dokumenterer sikkerhedskontrollerne fra forskellige cloud computing-tjenester. Det hjælper brugere med at bedømme sikkerhedsaspekter hos de leverandører af ydelser i skyen, som de anvender eller overvejer at anvende. Det er et enkelt, men stærkt koncept: Leverandører i skyen lægger egne bedømmelser af deres tjenester i skyen ud, CSA gør disse bedømmelser offentligt tilgængelige, og forbrugere bruger disse data som grundlag for at træffe kvalificerede købsbeslutninger. 

Projectplace er stolt over at deltage i dette initiativ og offentliggør åbent information om sine sikkerhedstiltag.

CSA Cloud security alliance

Uafhængig overvågning

Projectplace bruger mange ressourcer på løbende vurdering af sikkerhedstrusler, udvikling af infrastruktur og systemets sikkerhedsfunktioner. Projectplace’s infrastruktur og applikation gennemgår regelmæssige sårbarhedsscanninger (hvert kvartal) og årlige indtrængningstest af uafhængige tredjeparter. Disse test gentages også efter væsentlige ændringer i miljøet.

Desuden har Projectplace bedt eksterne kontrollører om at vurdere sine informationssikkerhedsrutiner og generelle IT-kontroller.

Certified web

 

Qualys Secure Logo